X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

افتیمون یا کشوت یا سس صغیر

 

افتیمون یا کشوت یا سس صغیر:

این گیاه مانند ریسمان به دورگیاهان دیگر می پیچد و به ان حالت انگلی می گویند.

مسهل سودا ، صفرا و بلغم و بخصوص مسهل سودا است.

منافع ذاتی آن اصلاح مزاج ، زیاد شدن ادرارو عرق و خارج کردن سموم داخلی و اخلاط است. ولی خواص اتفاقی آن بسته به گیاهی دارد که دور آن  می پیچید.

جهت امراض دماغی و عصبی ، صرع ، مالیخولیا یا مانیا ، وسواس ، کابوس ، فلج ولقوه و بی حسی اعضاء نظیر ندارد.

برای پیران مناسب بوده و نفخ معده را زایل می کند.

با سکنجبین عروق و طحال را باز می کند و فضولات متعفن را بیرون می کشد.

مقدار خوراک آن 15-20 گرم در روز است . تخم آن نباید کوبیده شود و نباید جوشانده شود ( چون خاصیت آن از بین می رود )

افتیمون  10 گرم ، سکنجبین 75 گرم ، شیر تازه 1 لیوان

بمدت ده روز برای مبتلایان مالیخولیا ، تشنج عصبی ، خفقان و گرفتگی صدا مناسب است .

افتیمون + گل گاوزبان + بادرنجبویه + شیرین بیان + گل بنفشه. از هر کدام 5 گرم دم نمایید بمدت 40 روز جهت لرزشهای عصبی مفید است.

افتیمون + افسنتین  از هر کدام 10 گرم دم نموده بمدت 20 روز باعث افزایش اشتها شده و جهت دفع سودا و گازهای روده مؤثر است.

 

 

.کلینیک طب سنتی شرق تهران آماده پاسخ گویی به کلیه سوالات شما عزیران  می باشد 

 

 
ثبت نظر

بالا