X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

آنچه عقل را استحکام می‌بخشد

 

آنچه عقل را استحکام می‌بخشد:

1-       باقلا (تراکم درونی استخوانها را زیاد نموده و باعث افزایش توان مغز می‌شود و خون تازه تولید می‌کند)

2-       روغن مالیدن (بخصوص روغن بنفشه مغز را نیرو می‌بخشد)

3-       حجامت (موجب افزایش صحت بدن، عقل و حافظه می‌شود)

4-       سرکه (عقل را استحکام می‌بخشد)

5-       سداب (افزون بر عقل و فراوان ساختن هوش، آب کمر را بدبو می‌کند)

6-       چغندر

7-       مسواک زدن

8-       خرفه (بر شما باد خرفه که زیرکی می‌دهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را افزون می‌کند همان است)

9-       کدو

10-    کرفس

11-    کندر (امام رضا (ع): فراوان کندر بخورید، آن را در دهان نگه دارید و بجوید، برای من جویدن آن دوست داشتنی‌تر است، بلغم معده را می‌زداید و آن را تمیز می‌کند، عقل را استحکام می‌بخشد و غذا را می‌گوارد)

12-    گوشت (امام صادق (ع) :گوشت می‌رویاند و بر عقل می‌افزاید و هر کس آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود)

یامبر (ص)5 چیز حافظه را افزایش می‌دهد و بلغم را از میان می‌برد.

1-       قرائت قرآن       

2-       عسل

3-       مسواک زدن      

4-       کندر

5-       روزه گرفتن

از زبان معصومین آنچه فراموشی می‌آورد: (در روایات)

1-       خوردن سیب ترش

2-       خوردن پنیر و پس‌مانده موش

3-       راه رفتن میان دو زن

4-       خوردن گشنیز    

5-       خواندن نوشته‌های روی قبر 

6-       افکندن شپش

7-       حجامت در گودی پس سر  

8-       ادرار کردن در آب راکد  

9-       بیدارخوابی

10-    نگریستن به دار آویخته    

11-    بلند بودن ناخن

امام رضا (ع):فراوان خوردن گوشت حیوان وحشی و گاو خشکی عقل، سرگشتگی فهم، کندی ذهن و فراموشی می‌آورد.  

 امام رضا (ع): هر کس بخواهد فراموشی‌اش کم شود و دارای حافظه‌ای قوی شود هر روز، سه قطعه زنجبیل به عسل درآمیخته بخورد و در هر روز با غذای خویش چیزی که با خردل تهیه شده نیز میل کند. هر کس هم بخواهد عقل او افزون شود هیچ روز از خانه بیرون نرود مگر پس از آن ناشتا، سه هلیله سیاه با شکر طبرزد بجود

 

 

 

 

بالا