X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

خضاب بستن به حنا

 

خضاب بستن به حنا: (پیامبر اکرم  ص): حنا خضاب اسلام است و بر ثواب عمل مومن می‌افزاید خرج کردن یک درهم برای خضاب بهتر از خرج کردن یک درهم در راه خداست.

-  دیده را جلا می‌دهد و چشم را تیز می‌کند.

  -سردرد را از بین می‌برد.     

- باعث روییدن مو می‌شود.         

- قدرت آمیزش را افزون می‌کند.

-بو را خوش می‌سازد.               

- مهتر گیاهان خوش بو در دنیا و آخرت است.

-همسر مرد را آرامش می‌دهد.             

- ضدعفونی‌کننده و ترمیم‌کننده زخم‌هاست.

     - باد را از گوش‌ها دور می‌کند.

 

 

 

بالا