X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

پیشگیری از زکام

امام رضا (ع): هر کس می‌خواهد در همه زمستان از زکام ایمنی بماند، هر روز سه لقمه عسل با موم آن بخورد و نرگس ببوید، چرا که از زکام ایمنی می‌دهد. سیاهدانه نیز چنین است

 

بالا