X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

انچه به معده زیان می‌رساند

پیامبر (ص):معده، خانه همه دردهاست و پرهیز، ریشه همه درمان است. آنچه به معده زیان می‌رساند

 1- بدگواری (سنگین‌خواری) و پرخوری 2- آب نوشیدن در میان غذا 3- یکسره سرکشیدن آب 4- نوشیدن آب سرد و آب جو در حمام 5- خوردن گوشت نمک سوده و خشک شده 6- خوردن گوشت ناپخته 7- بسیار خوردن تخم‌مرغ امام رضا (ع):هر کس می‌خواهد معده‌اش او را آزار ندهد. میان غذا خوردن، آب ننوشد تا آن را به پایان برساند، زیرا که هر کس چنین کند، رطوبت در بدنش می‌نشیند و معده‌اش ضعیف می‌شود و رگ‌ها نمی‌توانند نیروی موجود در غذا را بگیرند، چه اگر پی‌در‌پی آب به معده ریخته شود، معده فراخ می‌گردد. پیامبر خدا (ص):آب را به آهستگی بمکید و آنرا یکباره سر مکشید زیرا که از آن بیماری جگر می‌خیزد

 

 

 

بالا